Oferta archiwalna

Inżynier ds. Utrzymania Budynku

Oferta archiwalna

6 000,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

kupię


inżynier Bochnia, specjalista Bochnia, inżynier budowy Bochnia

 • Nadzoru nad infrastrukturą zakładu (budynki, budowle, parkingi, place, drogi).
 • Opracowania
  planów, remontów, serwisów, przeglądów i inwestycji oraz nadzór nad ich
  realizacją w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wewnętrzne
  uregulowania.
 • Nadzoru nad zachowaniem terminów przeglądów celem utrzymania gwarancji i/lub sprawności instalacji zakładowych.
 • Nadzoru nad książkami budynków i budowli, dokumentacją projektową i powykonawczą oraz prowadzenie tejże dokumentacji.
 • Kontaktu
  oraz nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi realizującymi dla potrzeb
  zakładu przedsięwzięcia budowlane i techniczne, a także prac remontowych
  i konserwacyjnych technologicznych instalacji budynkowych.
 • Współpracy z jednostkami administracji publicznej w zakresie uzyskiwania decyzji, pozwoleń itp.
 • Zarządzania przestrzenią pomiędzy budynkami.
 • Nadzoru
  nad wykonywaniem prac konserwacyjnych i usuwaniem awarii instalacji na
  terenie zakładu (pneumatyka, hydraulika, energetyka, kanalizacja,
  elektryka, wentylacje, systemy grzewcze i chłodnicze, systemy
  przeciwpożarowe, sterowania i automatyki).
 • Analizowania zużycia mediów, podejmowania działań ograniczających ich zużycie, rekomendowania przedsięwzięć energooszczędnych.
 • Zapewniania sprawności urządzeń, maszyn i technologicznych instalacji budynkowych.
 • Nadzoru
  nad eksploatacją maszyn, konserwacjami, remontami urządzeń
  elektrycznych i automatycznych - wspólnie z działem Utrzymania Ruchu.
 • Nadzoru nad usuwaniem usterek i innych błędów w obszarze infrastruktury zakładu.
 • Opracowywania harmonogramu prac: kontrola nad dokumentacją, przeglądami budowlanymi, zezwoleniami, gwarancjami.
 • Współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego i Państwową Inspekcją Pracy.
 • Monitorowania wydatków oraz planowania budżetu w ramach realizacji prac związanych z utrzymaniem infrastruktury zakładu.


Ważne do: 2020.02.28, wyświetleń: 178

nr ogłoszenia: 1790