Oferta archiwalna

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych i AML

Oferta archiwalna

5 800,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


specjalista Bochnia, pracownik biurowy Bochnia, prawnik Bochnia

 • monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o
  ochronie danych osobowych w Grupie oraz
  opracowanie w tym zakresie raportów i rekomendacji do doskonalenia dla
  administratorów danych,
 • udział w przygotowywaniu projektów zmian
  i aktualizowaniu dokumentów legislacji wewnętrznej dotyczących procesów
  przetwarzania danych osobowych,
 • sporządzanie opinii i rekomendacji dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych w Spółce,
 • konsultowanie
  dokumentów formalnych związanych z przetwarzaniem danych, w tym treści
  porozumień i umów o współpracy lub powierzeniu przetwarzania danych
  osobowych,
 • udział w procesie oceny dostawców w zakresie przestrzegania przez nich przepisów o ochronie danych osobowych,
 • udział w procesach zarządzania incydentami, w obszarze naruszeń ochrony danych osobowych,
 • udział w procesach oceny ryzyka i oceny skutków dla procesów przetwarzania danych osobowych,
 • udział
  w procesie odpowiedzi na reklamacje, skargi i wnioski dotyczące procesu
  przetwarzania danych osobowych u administratora danych i nadzór nad
  prawidłowością procesu wykonywania żądań osób, których dane są
  przetwarzane, wynikających z art. 15 – 22 RODO,
 • udział w przygotowaniu projektów pism do PUODO i kontakty z organem nadzorczym,
 • przygotowanie szkoleń i akcji edukacyjnych z obszaru przetwarzania danych osobowych i AML,
 • analiza transakcji oraz ocena ryzyka klientów i instytucji obowiązanej,
 • opiniowanie
  i aktualizacja procedur wewnętrznych w zakresie Ustawy o
  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • współpraca z regulatorem i raportowanie do GIIF.


Wymagania

bardzo dobrej znajomości przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych,
bardzo dobrej znajomości wytycznych Grupy Roboczej Art. 29,
znajomości zagadnień z obszaru AML,
wykształcenia wyższego prawniczego,
dobrej znajomości MS Office, w szczególności MS Excel,
znajomości języka angielskiego na poziomie B1-B2,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.


Oferujemy

stabilne zatrudnienie w kilkunastoosobowym zespole doświadczonych prawników, gwarantujący rozwój kompetencji zawodowych
prywatną opiekę medyczną,
kafeterię My Benefit (w tym dofinansowanie do karty Multisport),
program Work-Life Balance (m.in. owocowe środy, premie za dojazdy rowerem do pracy i wsparcie innych aktywności sportowych),
pracę w grupie pasjonatów i profesjonalistów,
wyjątkowo przyjazną kulturę organizacyjną,
szkolenia, programy rozwojowe, kulturę dzielenia się wiedzą,
udział w projektach strategicznych.


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.01.15, wyświetleń: 1369

nr ogłoszenia: 375